โรงงานผลิตพัดลมระบายอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม มงคลถาวรกิจ

   โรงงานผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

    👍  มีพัดลมอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมในการเลือกใช้งานในแต่ละประเภท มีบริการอุปกรณ์ อะไหล่และบริการซ่อม

    👍  รูปทรงสวยงาม ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน ใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการผลิต ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม

    👍  ราคาถูก รูปทรงสวยงาม ปลอดภัย มีบริการจัดส่ง และแนะนำการติดตั้ง ณ สถานที่จริง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและ ความสะดวกในการใช้งาน

    👍  ออกแบบและผลิตโดยฝีมือคนไทย ยินดีให้คำปรึกษาในการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับกิจการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม

 

บริการจัดส่งพัดลมอุตสาหกรรม

บริการแนะนำให้คำปรึกษา​ในการติดตั้งพัดลม

บริการดูแลหลังการขายพัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรมใบแดง มงคลถาวรกิจ

 

โรงงานผลิตพัดลมอุตสาหกรรม รั่บสั่งผลิตพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อใช้ระบายความร้อนของเครื่อวจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโกดังสินค้า อู่ซ่อมรถยนต์ โรงอาหาร           

และสนามกีฬา เป็นต้น

จำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตพัดลมทางการเกษตร

ผู้ผลิตพัดลมการเกษตร

 

พัดลมระบายอากาศสำหรับการเกษตร หรือพัดลมฟาร์ม ใช้ในโรงเรือน ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบปิด เช่น ฟาร์มหมู  ฟาร์มไก่  ฟาร์มเป็ด ฟาร์มวัว ฟาร์มแพะ ฟาร์มแกะ หรือใช้ไล่ความร้อนจากผลผลิตทางการเกษตร 

เช่น ล้งรับซื้อทุเรียน โกดังเก็บสินค้าเกษตร 

 

พัดลมทางการเกษตร


ขายส่ง-ขายปลีก พัดลมการเกษตร MTK พัดลมฟาร์ม MTK ราคาโรงงาน ผลิตด้วยเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ได้รับมาตรฐานสินค้าอุคสหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรม


โรงงานผลิตพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พัดลมใบแดงกล่องบานเกล็ด พัดลมใบตรง แบบมีตะแกรงหน้าหลัง พัดลมใบหยักแบบขาตั้งสูง-ขาเตี้ย

พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่


จำหน่ายพัดลมระบายอากาศโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อะไหล่พัดลมอุตสาหกรรม ใบพัดลม ตะแกรงหน้า-หลังพัดลมอุตสาหกรรม ขาตั้งพัดลมอตุสาหกรรม

พัดลมคุณภาพ ต้องพัดลม MTK

พัดลมทางการเกษตร

พัดลมระบายอากาศ - มงคลถาวรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายพัดลมระบายอากาศ

มงคลถาวรกิจ ผลิตและจำหน่ายพัดลมระบายอากาศ ทั้งแบบดูดเข้าและ       เป่าออก ช่วยระบายความร้อนและดูดกลิ่น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในโรงงานอุตลาหกรรมต่างๆ เช่น  การ์เมนท์  โรงทอ  รวมทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความเหมาะสมในการใช้งาน   พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ต่อเนื่อง

สินค้าขายดี

พัดลมระบายอากาศใบแดง

ผู้ผลิตและขายส่งพัดลมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ใช้เป็นพัดลมระบายอากาศในโรงงาน คลังสินค้า โรงครัว สนามกีฬา อู่ซ่อมรถ      โรงจอดรถ ศาลเจ้า สินค้ามีรับประกัน เน้นคุณภาพความทนทานดูแลรักษาง่าย

พัดลมฟาร์ม MTK

พัดลมสำหรับการเกษตร พัดลมฟาร์ม  ราคาโรงงาน มีทั้งแบบดูดอากาศเข้าและแบบเป่าอากาศออก   มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น ใช้ระบายความร้อนในล้งรับซืื้อทุเรียน สำหรับใช้ในโรงเรือนฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบปิด ฟาร์มหมูหรือเล้าหมู เล้าไก่ เล้าเป็ด ฟาร์มวัว ฟาร์มแพะ ฟาร์มแกะ เป็นต้น

พัดลมติดผนังแบบมีตะแกรงและบานเกล็ด

พัดลมติดผนังจะมีตะแกรงและบานเกล็ด ตัวโครงพัดลมและใบพัดทำจากเหล็ก ใช้ติดตั้งกับวงกบ บนฝาผนัง แขวนใต้เพดาน เหมาะสำหรับใช้เป็นพัดลมดูดอากาศ พัดลมโรงงาน โกดังคลังสินค้า หอประชุม อาคารสนามกีฬาในร่ม ศูนย์บริการรถยนต์-อู่ซ่อมรถยนต์

พัดลมแบบมีขาตั้ง

พัดลมระบายอากาศแบบขาตั้ง MTK (Mobile fan ventilating factory) คือ พัดลมใบแดงแบบมีขาตั้ง เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานระบายอากาศในโรงงาน   อู่ซ่อมรถ ไซต์งานก่อสร้าง สนามกีฬา โรงยิม หรือในพื้นที่อบและอับ ที่ต้องการพัดลมช่วยระบายอากาศ

ภาพกิจการ

  • ทีมงาน หจก.มงคลถาวรกิจ

  • หจก.มงคลถาวรกิจ

  • โรงงาน มงคลถาวรกิจ